Wyniki 2020

Wyniki 2020 – Prośba o informację zwrotną jest naszą nową normą

Cenimy sobie informację zwrotną od Państwa, dziękujemy za poświęcony czas.  

Ważne jest, by postrzegać proces ulepszania jako podróż, a nie „szybkie naprawienie sprawy”, razem bowiem nie stracimy z oczu kluczowych celów. Po analizie wyników ankiety podjęliśmy następujące działania: 

  • zidentyfikowanie ulepszeń, które wywarły natychmiastowy skutek 
  • opracowanie globalnych i lokalnych planów działania, których potrzebujemy do poprawy kluczowych kwestii w średnio- i długoterminowej perspektywie 
  • powiadamianie o wynikach i umożliwianie dyskusji na temat aspektów lokalnych 

Zobowiązujemy się do śledzenia zidentyfikowanych obszarów ulepszeń, ponieważ mają one zasadnicze znaczenie dla poprawy sposobu współpracy i osiągnięcia naszego celu, jakim jest stanie się wiodącym dostawcą usług dla wszystkich marek. 

1. RAPORT WYNIKOWY

Wyniki reprezentują globalną perspektywę i odzwierciedlają to, na czym skupia się cała organizacja Burckhardt Compression oraz miejsca, w których widzimy nasze mocne i słabe strony. Dlatego wyniki lokalne mogą się różnić i będą bardziej szczegółowe, podobnie jak plany działania, które będzie można dostosować do potrzeb rynków lokalnych. 

Klucz do sukcesu

Zgodnie z tą ankietą nasi klienci są najbardziej zadowoleni z naszych kompetencji w zakresie inżynierii i ze zdolności rozwiązywania problemów przez naszych Reprezentantów ds. Usług Terenowych. To potwierdza, że nasz program rozwoju personelu i starania w zakresie szkolenia pracowników zostały ocenione pozytywnie. Ponadto ankieta pokazała, że nasze strukturalne podejście do przeprowadzania kontroli stanu technicznego sprężarek (Compressor System Integrity Survey – CSIS) wzmocniło nasze rozwiązania inżynieryjne.  

 

Najwyższa satysfakcja w
Inżynieria  i ze Reprezentantów ds. Usług Terenowych
Najniższa satysfakcja w
Proaktywność i czas realizacji naprawy

 

Potencjał ulepszeń

Z drugiej strony ankieta ujawniła, że proaktywność i czas realizacji naprawy to obszary, w których mamy największy potencjał ulepszeń. Choć poprawiliśmy nasze wyniki w zakresie proaktywności, wciąż mamy w tej dziedzinie potencjał rozwojowy.  

Z tego powodu będziemy organizować więcej webinarów dla klientów na TechXchange. Na tej platformie udostępniamy rozwiązania inżynieryjne, zaspokajające określone potrzeby klientów i w sposób proaktywny informujemy ich o nowych technologiach. Dodatkowo zintensyfikowaliśmy nasze działania w świecie cyfrowym i wirtualnym poprzez organizowanie wirtualnych wydarzeń dla klientów – co umożliwia szybszy i prostszy dostęp w celu zaspokajania potrzeb klientów. Do tego wszystkiego będziemy bardziej regularnie informować o tym, co dzieje się w świecie Burckhardt Compression.  

Zwiększamy naszą obecność w terenie, otwierając więcej centrów usług, które umożliwią nam szybsze reagowanie na Państwa zapytania i bycie bliżej Państwa lokalizacji.  

2. POSTRZEGANIE MARKI

W odniesieniu do postrzegania Burckhardt Compression jako wiodącego dostawcy usług, mamy przyjemność stwierdzić, że 73% z Państwa postrzega nas jako wiodącego dostawcę usług. 88% osób kojarzy Burckhardt Compression z usługami, ale tylko 60% z usługami dla wszystkich marek. Zidentyfikowaliśmy już sposoby lepszego promowania naszych usług i możliwości dotyczące wszystkich marek kompresorów.  

 

3. W jakim stopniu są zadowoleni nasi klienci?

Ponad 80% osób uczestniczących w ankiecie podało, że zauważyły pewną lub nawet znaczną poprawę, a 86% potwierdziło zadowolenie z firmy Burckhardt Compression i jej ofert. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu procesowi stałych ulepszeń opartych o informację zwrotną od klienta będziemy mogli dalej rozwijać nasze produkty, usługi i procesy wewnętrzne i staniemy się dla Państwa najlepszym możliwym partnerem. 

 

Czy chcą Państwo dowiedzieć się o ulepszeniach, nad jakimi pracujemy w Państwa kraju? Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ds. sprzedaży lub bezpośrednio z zespołem Voice of Customer (korzystając z przycisku kontaktu po lewej stronie).

Chcą Państwo wyrazić opinię? Nie trzeba czekać na rozpoczęcie ankiety – można skorzystać z okazji już teraz i skomentować swoje doświadczenia.

Przekazać opinię