2021 Wyniki

Wyniki z roku 2021 – wysłuchaliśmy naszych klientów, teraz czas na działanie

Wyniki najnowszej ankiety wskazują, że Państwa świadomość i zainteresowanie tą inicjatywą w zakresie informacji zwrotnych wzrosły. Jesteśmy wdzięczni za taki rozwój sytuacji i dziękujemy za Państwa nieustające zaufanie. Do pozytywnej zmiany w wynikach ankiety doprowadziły również działania określone wcześniej w oparciu o Państwa uwagi i oceny.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z wynikami, który podsumowuje poszczególne aspekty i przedstawia niektóre z opinii zawartych w odpowiedziach na ankietę.

1. RAPORT WYNIKOWY

Wyniki reprezentują w ujęciu ogólnym globalną perspektywę i odzwierciedlają aspekty, na których skupia się Dział Usługowy całej Grupy Burckhardt Compression oraz te, w których widzimy nasze mocne strony oraz obszary do poprawy. W krajach, w których otrzymaliśmy wystarczającą liczbę odpowiedzi, możemy wykazać się większą przejrzystością i przedstawić bardziej szczegółowe wyniki lokalne, podobnie jak i plany działania, które zostaną dostosowane do lokalnych rynków.

W porównaniu z rezultatami poprzedniego badania, przeprowadzonego w 2020 roku, poprawiliśmy wyniki w kategoriach naprawy i praktyczne podejście i utrzymaliśmy stabilną pozycję w kategoriach inżynieria i wygoda. Z drugiej strony, spadły nasze oceny w kategorii części zamienne, usługi terenowe oraz proaktywność.

Klucz do sukcesu

Według wyników ankiety nasze najlepsze obszary to kompetencje inżynierskie i naprawcze, a następnie zdolności rozwiązywania problemów przez naszych terenowych przedstawicieli obsługi serwisowej. Jesteśmy wdzięczni, że działania podjęte w 2020 roku w zakresie usług naprawczych zostały przyjęte pozytywnie. Ponadto badanie potwierdza, że zainwestowaliśmy we właściwe obszary – naszych pracowników: zadowoleni pracownicy to zadowoleni klienci. Na całym świecie prowadzone są intensywne programy szkoleniowe mające na celu poszerzanie wiedzy i rozpowszechnianie jej oraz dalszy rozwój umiejętności lokalnych pracowników, abyśmy mogli szybciej i skuteczniej reagować na lokalne potrzeby.

 

Najwyższy poziom zadowolenia odnotowano w zakresie kompetencji inżynierskich i naprawczych.
Największy potencjał poprawy mamy w zakresie proaktywności oraz czasu dostawy części zamiennych.

 

Potencjał ulepszeń

W oparciu o Państwa opinie, głównym obszarem wymagającym poprawy pozostaje kwestia proaktywności i będziemy w związku z tym podejmować odpowiednie działania w tym zakresie. Będziemy kontynuować proces polepszania naszej komunikacji poprzez promocję naszych produktów i usług oraz udzielanie Państwu porad i wskazówek dotyczących sposobów poprawy wydajności sprężarek. Zapraszamy do udziału w webinariach dla klientów, zatytułowanych TechXchange, aby uzyskać bliższe informacje na temat sukcesów najnowszych technologii i inżynierów naszej firmy. Staramy się również usprawnić naszą pomoc zdalną za pośrednictwem cyfrowej platformy UP! Rozwiązania. Podjęto już szereg działań mających na celu przyspieszenie procesu produkcji części. Będziemy również kontynuować inwestowanie w proaktywną komunikację w zakresie czasu dostawy.

2. POSTRZEGANIE MARKI

Cieszymy się, że sposób Państwa postrzegania firmy Burckhardt Compression jako wiodącego dostawcy usług uległ poprawie (+6%). Ponadto wzrosła świadomość, że firma Burckhardt Compression serwisuje wszystkie marki sprężarek tłokowych (+3%).

 

 

3. Poziom satysfakcji klienta

Badanie wykazuje stały wzrost zadowolenia klientów. Cieszy nas fakt, że 87% klientów biorących udział w ankiecie jest zadowolonych z firmy Burckhardt Compression i jej usług. Zwiększanie zadowolenia klienta jest procesem ciągłym i nie przestaniemy poprawiać naszych wyników, aby pozostać partnerem pierwszego wyboru lub takim partnerem się stać.

Chcą Państwo wyrazić opinię? Nie trzeba czekać na rozpoczęcie ankiety – można skorzystać z okazji już teraz i skomentować swoje doświadczenia.

Przekazać opinię